O naší společnosti

Advokátní kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS byla založena v roce 2014 jako specializovaná advokátní kancelář zaměřená na oblast mediálního, telekomunikačního, finančního a pojišťovacího práva, práva informačních a komunikačních technologií (ICT), a to advokáty, kteří mají dlouholeté a jedinečné zkušenosti nejen z oblasti poskytování právních a poradenských služeb, ale i přímo z vedení největších mezinárodních mediálních domů působících v České republice.

Dnes kancelář téměř deset let poskytuje rychlé a komplexní právní služby, které klientům pomohou vyřešit s precizností a profesionalitou jakýkoli problém. Klienti často na kanceláři oceňují znalosti z oboru jejich podnikání a zkušenosti z řízení společností. Advokátní kancelář tyto dovednosti pravidelně potvrzuje, každý rok získává řadu prestižních ocenění např. v rámci Právnické firmy roku apod.

Praxe advokátní kanceláře MELKUS KEJLA & PARTNERS zahrnuje i všechny oblasti práva související s činností obchodních korporací i podnikajících fyzických osob. Společnost MELKUS KEJLA & PARTNERS disponuje téměř třiceti odborníky. Právníci mají výjimečné zkušenosti s poskytováním právních služeb v rámci své rozsáhlé litigační praxe, zejména v oblasti obchodních a občanskoprávních sporů, rozhodčích řízení, mezinárodních arbitráží, správních a trestních řízení. Díky širokému portfoliu oborů, kterým se kancelář věnuje, dokáže vyřešit i ty nejsložitější právní situace. Kancelář je často v řadě oblastí tvůrcem nové judikatury.

Mezi další klíčové specializace advokátní kanceláře MELKUS KEJLA & PARTNERS patřífinanční právo, bankovní a daňové právo, pojišťovací právo, leasingové právo, podnikání na kapitálových trzích, právo hospodářské soutěže, nemovitostní a stavební právo, právo obchodních korporací a komplexní právní podpora obchodních transakcí, právo veřejných zakázek, farmaceutické a zdravotnické právo, přepravní právo a pracovní právo.

Advokátní kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS spolupracuje na každodenní bázi s účetní a daňovou kanceláří, a má tak k dispozici zkušené odborníky a daňové specialisty ke konzultacím a řešení otázek v oblasti daňového práva. Současně kancelář spolupracuje i s řadou dalších odborníků, zejména s osvědčenými notáři, exekutory, soudními znalci, překladateli, tlumočníky a kvalifikovanými korektory.

Advokátní kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS zajišťuje pro své klienty poskytování právních služeb v rámci prestižní sítě MKP International na území Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a v zemích Beneluxu, čímž dosahuje vysoké efektivity při poskytování služeb, jakož i snížení nákladů klientů. Klienti v této souvislosti oceňují i to, že mají jedno kontaktní místo v mateřském jazyce nebo že si právníci mohou sdílet informace napříč jurisdikcemi bez bariér. Pro více informací navštivte www.mkpint.com.

Advokátní kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS stojí v čele inovací v oblasti práva a nabízí svým klientům prosazování jejich práv a zájmů za pomoci nejnovějších technologií a digitálních nástrojů. Kancelář se neustále snaží zlepšovat a zefektivňovat poskytování svých služeb a moderní technologie jsou zásadním prvkem tohoto úsilí.

Kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS se angažuje v oblasti udržitelného ekonomického rozvoje a ochrany životního prostředí. Využívá moderní technologie a procesy, které pomáhají minimalizovat ekologické důsledky jejího provozu. To vše s cílem ochránit naše životní prostředí pro budoucí generace.

Kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS je také společensky odpovědná a aktivně se angažuje v charitativní činnosti. Kancelář a její právníci podporují různé dobročinné projekty, zejména v oblasti vzdělávání, diverzity a podpory znevýhodněných osob. Právníci kanceláře se rovněž aktivně zapojují do mentorování a vzdělávání mladých právníků, aby připravili novou generaci na výzvy budoucnosti.

Celkově je MELKUS KEJLA & PARTNERS synonymem moderního a udržitelného právního poradenství. Kancelář neustále hledá nové způsoby, jak poskytovat nejlepší služby svým klientům, a zároveň se snaží být aktivním a odpovědným členem společnosti.

Rádi vám pomůžeme!

Sjednejte si s námi schůzku pomocí formuláře, nebo nám rovnou zavolejte.

Umíme

BYZNYS.

Známe

PRÁVO.

Máme

ŘEŠENÍ.