Zaměření

Bankovní, leasingové, pojistné a daňové právo a podnikání na kapitálových trzích

Mezi hlavní specializace advokátní kanceláře MELKUS KEJLA & PARTNERS patří poskytování generálního právního poradenství bankám, poskytovatelům leasingu, pojišťovnám a zajišťovnám.

read more
Mediální právo

Máme zcela výjimečné zkušenosti v oblasti mediálního práva získané v rámci dlouholetého komplexního právního poradenství poskytovaného pro mediální skupinu Central European Media Enterprises Group.

read more
Telekomunikační právo a právo informačních a komunikačních technologií (ICT)

Dlouhodobě se zaměřujeme na poskytování právního poradenství v oblasti telekomunikačního práva a práva ICT.

read more
Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, arbitrážích, správních a trestních řízeních

Významnou součástí právních služeb poskytovaných klientům naší advokátní kanceláře je poradenství a zastupování v rámci soudních řízení, mezinárodních i vnitrostátních arbitráží, správních řízení před správními orgány a trestních řízení.

read more
Právo hospodářské soutěže

Právníci advokátní kanceláře MELKUS KEJLA & PARTNERS mají široké zkušenosti s poskytováním právního poradenství v oblasti práva hospodářské soutěže.

read more
Nemovitostní a stavební právo

Advokátní kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS poskytuje svým klientům právní služby v souvislosti s nemovitostními transakcemi.

read more
Právo obchodních korporací a komplexní právní podpora obchodních transakcí

Jednou z důležitých specializací advokátní kanceláře MELKUS KEJLA & PARTNERS je obchodní právo, konkrétně právo obchodních korporací, včetně právní podpory obchodních transakcí.

read more
Právo veřejných zakázek

MELKUS KEJLA & PARTNERS se dlouhodobě angažuje v oblasti práva veřejných zakázek a její právníci v rámci poskytování právních služeb dosáhli řady přelomových rozhodnutí u Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu České republiky

read more
Farmaceutické a zdravotnické právo

Advokátní kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS obsluhuje klienty také z oblasti farmaceutického a zdravotního práva.

read more
Přepravní právo

MELKUS KEJLA & PARTNERS má extenzivní znalost a zkušenost sposkytováním právních služeb ve všech oblastech přepravního práva, a to jak vnitrostátního, tak s mezinárodním prvkem.

read more
Pracovní právo, právní pomoc při vymáhání pohledávek

MELKUS KEJLA & PARTNERS poskytuje všem svým klientům právní služby také v oblasti pracovního práva.

read more
Školení

Advokátní kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS připravuje pro své klienty vysoce specializovaná odborná školení a přednášky zaměřené na různorodou právní problematiku.

read more
Jak vám můžeme pomoci?

Přijďte k nám do kanceláře nebo nás kontaktujte pomocí formulářů zde na webu.

Umíme

BYZNYS.

Známe

PRÁVO.

Máme

ŘEŠENÍ.