Mgr. Jiří MelkusAdvokát, partner

Zaměření
 • litigace
 • obchodní a občanské právo
 • mediální právo a ochrana osobnosti
 • telekomunikační právo
 • právo hospodářské soutěže
 • právo M&A
 • daňové právo
 • pojistné právo
 • přepravní právo
 • automotive
 • trestní právo
Vzdělání
 • Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Členství
 • Česká advokátní komora (ČAK)
Jazyky
 • čeština
 • angličtina
 • němčina
 • slovenština

Jiří je advokátem a společně s Pavlem Kejlou řídícím partnerem advokátní kanceláře MELKUS KEJLA & PARTNERS. Specializuje se na zastupování klientů v soudních, rozhodčích, správních i trestních řízeních a na řešení sporů. V minulosti úspěšně zastupoval provozovatele největší soukromoprávní televize v ČR v celé řadě soudních sporů o ochranu osobnosti, dobré pověsti a dobrého jména právnické osoby a správních řízení. Úspěšně zastupuje klienty před všemi stupni soudů v České republice, RRTV, ÚOHS, ÚOOÚ, správcem daně a dalšími správními orgány či orgány činnými v trestním řízení.

V rámci své praxe například dosáhl před Nejvyšším správním soudem zrušení usnesení RRTV, kterým byla udělena historicky nejvyšší peněžitá sankce provozovateli televizního vysílání. Podílel se na dosažení verdiktu Vrchního soudu v Praze ve spojení s Ústavním soudem České republiky, kterým bylo přiznáno nejvyšší zadostiučinění fyzické osobě v rámci ochrany osobnosti. S Pavlem Kejlou dosáhli průlomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým byl aprobován přezkum zakázek malého rozsahu ze strany ÚOHS. Podílel se na jednom z prvních narovnání ve věci šetření podezření z kartelové dohody před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Úspěšně zastupoval klientku ve sporu s Českou televizí před Ústavním soudem o způsob výběru koncesionářských poplatků. V rámci trestního řízení s úspěchem zastupoval klienty v rozsáhlé kauze, která přispěla k vymezení právní definice lobbingu. Věnoval se také problematice DPH při vývozu krevní plazmy do jiných členských států Evropské unie, přičemž právní pozice jeho klienta byla potvrzena i Soudním dvorem Evropské unie. V současné době zastupuje klienty například ve sporech s pojišťovnami, kde se podílí na tvorbě nové judikatury v případech neoprávněného krácení pojistného plnění.

Advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory je Jiří od roku 2011. V letech 2006 až 2013 působil v renomované advokátní kanceláři Kotrlík Bourgeault Andruško, naposledy na pozici senior advokát.

kontakty

+420 728 280 165
Washingtonova 1624/5
110 00 Praha 1

Social Profiles

Rádi vám pomůžeme!

Přijďte k nám do kanceláře nebo nás kontaktujte pomocí formulářů zde na webu.

Umíme

BYZNYS.

Známe

PRÁVO.

Máme

ŘEŠENÍ.