Mgr. Lucie KopečkováAdvokátka

Zaměření
  • občanské právo
  • rodinné právo
  • exekuční právo
Členství

Česká advokátní komora (ČAK)

Vzdělání
  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Jazyky
  • čeština
  • angličtina

Lucie po absolvování právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nastoupila k Okresnímu soudu v Hodoníně, kde pracovala jako asistentka soudce na úseku občanskoprávním a exekučním. Od září 2017 je Lucie advokátem a s advokátní kanceláří MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. spolupracuje od května 2018. V občanskoprávní agendě se Lucie specializovala na agendu senátních věcí (zejm. pracovní právo) a dále právo nemovitostí (zejm. nájmy a pachty). V exekuční agendě pak na celé exekuční řízení, od pověření soudního exekutora (usnesení o nařízení exekuce), po rozhodování o návrzích na odklad nebo zastavení exekuce a v neposlední řadě rozhodování o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce. Lucie poskytuje komplexní právní služby ve všech oborech práva jak pro právnické, tak pro fyzické osoby.

kontakty

+420 605 212 394
Náměstí T.G. Masaryka 2392/17 690 02 Břeclav

Social Profiles

Rádi vám pomůžeme!

Přijďte k nám do kanceláře nebo nás kontaktujte pomocí formulářů zde na webu.

Umíme

BYZNYS.

Známe

PRÁVO.

Máme

ŘEŠENÍ.