Mgr. Michal BartalAdvokát

Zaměření
  • správní právo
  • občanské právo
  • exekuční právo
  • litigace
Členství
  • Česká advokátní komora (ČAK)
Vzdělání
  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Jazyky
  • čeština
  • angličtina
  • němčina

Po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Michal pracoval jako právní poradce v neziskovém sektoru, kde mimo jiné poskytoval i externí právní poradenství pro Centrum na podporu integrace cizinců – Ministerstvo vnitra ČR. Od roku 2014 působil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Žanety Vítů v Břeclavi, a to až do svého nástupu do MELKUS KEJLA & PARTNERS v říjnu 2016. Advokátní zkoušky složil v roce 2017 a nyní je advokátem na pobočce advokátní kanceláře MELKUS KEJLA & PARTNERS v Břeclavi.

S ohledem na svoji dosavadní praxi se Michal zabývá především právem občanským, rodinným a správním, kde se specializuje na právo cizinecké. Kromě toho se však věnuje i dalším právním odvětvím jako je právo trestní, obchodní, pracovní, insolvenční či problematice církevních restitucí. Díky velkému počtu cizinců, kteří se na něj obrací, se dobře orientuje i v mezinárodním právu soukromém. Michal má v rámci výše uvedeného na kontě značné množství úspěšných zastupování klientů před soudy i orgány státní správy.

kontakty

+420 724 790 447
Náměstí T. G. Masaryka 2392/17
690 02 Břeclav

Social Profiles

Rádi vám pomůžeme!

Přijďte k nám do kanceláře nebo nás kontaktujte pomocí formulářů zde na webu.

Umíme

BYZNYS.

Známe

PRÁVO.

Máme

ŘEŠENÍ.