Mgr. Jitka HavlénováAdvokátka

Zaměření
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • mediální právo a ochrana osobnosti
 • právo duševního vlastnictví
 • právo nemovitostí
 • trestní právo
Členství
 • Česká advokátní komora (ČAK)
Vzdělání
 • Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Jazyky
 • čeština
 • němčina
 • italština
 • angličtina

Jitka vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy university v Brně. Koncipientskou praxi absolvovala u JUDr. Vladimíra Bulinského v advokátní kanceláři Bulinský, Vávra & Partners v Brně, během níž získala zkušenosti s generální advokátní praxí.

Členem České advokátní komory je od roku 2015. Svou advokátní praxi zahájila v advokátní kanceláři JUDr. Ondřeje Kochmana se sídlem v Praze, kde prohloubila své dosavadní zkušenosti s poskytováním právního poradenství, a to zejména v oblasti rodinného práva, zdravotnického práva, práva obchodních korporací a práva nemovitostí, zejména v problematice bytového spoluvlastnictví.

V advokátní kanceláři MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. se zaměřuje zejména na oblast práva nemovitostí, duševního vlastnictví, ochrany osobnosti a korporátního práva. Má bohaté zkušenosti s právním poradenstvím v oblasti trestního a rodinného práva, dále se zastupováním klientů v soudních sporech, rozhodčích řízení a smírčím řešení sporů.

kontakty

+ 420 778 777 156
Washingtonova 1624/5
110 00 Praha 1

Social Profiles

Rádi vám pomůžeme!

Přijďte k nám do kanceláře nebo nás kontaktujte pomocí formulářů zde na webu.

Umíme

BYZNYS.

Známe

PRÁVO.

Máme

ŘEŠENÍ.